« terug naar vorige pagina

Andere spreekuren

Naast bovenstaande spreekuren (zie menu) zijn er ook nog andere spreekuren zoals:

Afspraken spreekuur arts
Indien u een afspraak wilt bij een van de huisartsen kunt u deze via de assistentes maken. Wij verzoeken u voor het maken van een afspraak voor 12.00 uur te bellen.

 

Diabetesspreekuur

Dit spreekuur wordt verzorgd door de diabetesverpleegkundige, uitsluitend na doorverwijzing van de huisarts. U meldt zich voor de eerste afspraak aan via de receptie van Salt, op de begane grond in ons centrum.

 

Hypertensie spreekuur (bloeddruk controle)
Deze controle wordt door de assistentes verzorgd tijdens het assistenten spreekuur.

 

Spreekuur Praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheids-Zorg)

Op verwijzing van de huisarts kunt een een afspraak krijgen bij een praktijkondersteuner, een behandelaar voor problemen die meer op het geestelijke/emotionele vlak liggen. Hij/zij kan u zelf behandelen of na overleg met de huisarts verwijzen naar andere zorgverleners op haar/zijn terrein.