« terug naar vorige pagina

Ik geef toestemming

Heeft u al toestemming gegeven om andere zorgverleners inzage te geven in uw medisch dossier, in geval van waarneming of spoedsituaties ?

U kunt dit regelen via:

www.ikgeeftoestemming.nl

Als u dit zelf via internet regelt, houdt u ook de controle over toestemming geven en/of de toestemming intrekken.